Vrijwilligers

BC Velsen is afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het organiseren van de activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden. We zijn dan ook blij dat zich steeds weer nieuwe vrijwilligers aanmelden.

Om een veilig sportklimaat te kunnen bieden hanteren we wel een aantal regels voor trainers/begeleiders en andere vrijwilligers die regelmatig contact hebben met onze spelers. Wij hanteren hiervoor de gedragscode die is opgesteld door NOC/NSF.

Download