Vertrouwenspersoon

Het belang van een vertrouwenscontactpersoon, het eerste aanspreekpunt.  

Helaas komt er regelmatig grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Ook voor sporters met een beperking geldt dat zij het risico lopen geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Emotioneel, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in veel verschillende vormen en gradaties voor. Hierdoor is het voor sporters, begeleiders, bestuurders, vrijwilligers en omstanders soms lastig dit gedrag te signaleren en actie te ondernemen.  

Er zijn verschillende meldpunten waar slachtoffers en getuigen terecht kunnen met hun vragen, signalementen en meldingen. Echter is deze drempel vaak erg hoog waardoor het grensoverschrijdende gedrag blijft plaatsvinden. De vertrouwenscontactpersoon is hét laagdrempelig aanspreekpunt voor je vereniging. Een vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten, denkt mee en kent het sport netwerk. De vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon heeft een belangrijke rol in zichzelf zichtbaar maken en veilig sporten op de agenda te houden. Samen met het bestuur zet de vertrouwenscontactpersoon zich in voor een eerlijke en positieve sportcultuur binnen onze vereniging. 

Wat zijn de taken van een vertrouwenscontactpersoon?  

Preventie:

  • Profileren en aanspreekpunt binnen de vereniging 
  • Bestuur adviseren t.a.v. sociale veiligheid beleid en mede uitvoeren 
  • Kennis en kunde delen/communiceren  

Signaleren:

  • Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek  
  • Vervolgstappen bespreken met melder 
  • Rapportage en verslaglegging aan bestuur

Wie is onze vertrouwenscontactpersoon?
In overleg met centrum veilige sport is besloten dat Barbara Mura de
vertrouwenscontactpersoon van BC Velsen zal zijn.

De Vertrouwenspersoon:

De Vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De Vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om contact op te nemen met één van onze bestuursleden, mocht je je daar prettig bij voelen.