Opzeggen

We vinden het jammer als je je lidmaatschap wilt opzeggen. Via onderstaand formulier kun je je opzegging doorgeven aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd en geldt voor een heel seizoen. Geef je opzegging door voor 30 april als je het volgend seizoen geen lid meer wilt zijn. Bij opzeggingen die na 30 april maar voor aanvang van het nieuwe seizoen binnenkomen bepaalt het bestuur of de opzegging in behandeling genomen kan worden en of hier kosten aan verbonden zijn.