Aanmelden ALV 2020

In verband met de Corona-maatregelen verzoeken we iedereen die op 29 september naar de ALV wil komen zich vooraf aan te melden.