Erelid Ernst Hendricus Bakker overleden

Helaas is Ernst Bakker op 28 december 2022 ons op 98-jarige leeftijd ontvallen.

Ernst was vele jaren penningmeester en voor zijn inzet benoemd tot erelid van onze club. Ernst was een clubman, gedreven, vasthoudend, trouw, loyaal, sociaal, betrokken en altijd bereid om
anderen te helpen.

Even terug in de tijd, de jaren 70. B.C. Velsen was een sterk groeiende vereniging met c.a. 350 leden. Wachtlijsten waar je één jaar opstond. Structureel speelruimte te kort. In die tijd waren er drie bestuursleden die het idee kregen om een eigen hal te gaan bouwen en je had hiervoor een startkapitaal nodig. In 1974 was het zover dat er een “Stichting Sporthal Velsen” werd opgericht die tot doel had een eigen sporthal te gaan bouwen. Ernst Bakker, Kees de Boer en Ge de Nijs waren hierin de initiatiefnemers. De stichting die werd opgericht stond los van de badmintonclub.

Ernst was gedreven: Door inzamelen van oud papier, Lotto- toto, shirt verkoop, advertenties, verkoop
rackets en rente heeft de stichting een start kapitaal vergaard.

Ernst was vasthoudend: Helaas wilde de gemeente niet meewerken aan het initiatief om een eigen sporthal te bouwen er werd geen grond beschikbaar gesteld en ze zagen de Stichting als een concurrent. Ernst heeft al deze jaren de Stichting (46 jaar) beheerd samen met verschillende leden van de B.C. Velsen.

Ernst was trouw en loyaal: Begin 2020 heeft het bestuur van de stichting aangegeven om aan een nieuw doel te gaan werken en ook Ernst gaf aan als langstzittende bestuurder van de stichting uit te willen treden. Ernst wilde de Stichting graag voortzetten ten bate van de jeugdontwikkeling. De nieuwe stichting heet nu “De Ernst Bakker Foundation”.

Ernst is tot op het laatste moment zeer betrokken geweest bij onze club.

Namens het bestuur,
Simon Visser

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Ernst Hendricus Bakker