Laatste speelavond op woensdagavond in Velserbroek

We hebben besloten de huur van de hal op woensdagavond in het Polderhuis (te Velserbroek) met ingang van januari 2020 te beëindigen. De laatste speelavond is daarom op woensdagavond 11 december. Op 18 december is het Oliebollentoernooi in Sporthal Zeewijk, vandaar dat de laatste speelavond een week eerder is.

In 2018 is BC Velserbroek opgegaan in BC Velsen. Op dat moment is de mogelijkheid om op woensdagavond te spelen in het Polderhuis behouden in de hoop dat we het aantal spelers op deze avond misschien nog iets kunnen vergroten. Helaas zien we dat er slechts een zeer kleine groep spelers op deze avond komt, waardoor het financieel niet haalbaar is deze speelavond te behouden. We hebben nog geprobeerd een deel van de hal te vullen met een andere activiteit waardoor we de kosten zouden kunnen delen, maar dit was helaas onvoldoende succesvol.

Er blijven nog diverse mogelijkheden over om te badmintonnen:

  • Maandagavond in het Polderhuis
  • Woensdagavond in Zeewijk
  • Donderdagavond in Zeewijk. Zoals in een eerder mailing al is aangegeven gaan we vanaf Februari op donderdag waarschijnlijk samen spelen met BC IJmond in sporthal Oost.

We hopen alle spelers van de woensdagavond in het Polderhuis in 2020 op een van de andere speelavonden terug te zien.