Spelen bij BC IJmond

Het aantal spelers op de donderdagavond loopt helaas terug. We zijn als bestuur op zoek gegaan naar hoe we hier mee om kunnen gaan, waarbij het uitgangspunt is dat we graag op donderdagavond willen blijven spelen, maar dan ook voldoende spelers hebben voor een aantal leuke wedstrijden. We hebben een zeer positief gesprek gehad met BC IJmond, en de uitkomst is dat we graag samen willen spelen in een hal op de donderdagavond.

Op donderdag 21 november en donderdag 12 december zullen we dit gezamenlijk uitproberen. We spelen dan niet in de Zeewijkhal, maar bij BC IJmond in Sporthal Oost.

Afgezien van dat badmintonnen met meer spelers leuker is, is de financiële situatie van de club ook aanleiding om te kijken naar alternatieven voor de minder bezette speelavonden. Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen jaar hebben we de financiële situatie van onze club al toegelicht. We geven de laatste jaren meer geld uit dan dat er binnen komt, en dat is op termijn onverantwoord. Het zoeken naar een alternatief voor de donderdagavond is een van de te nemen maatregelen. We hebben de volgende maatregelen overwogen:

  • Een 2e huurder zoeken die een derde van de sporthal van ons huurt. Dit is structureel nog niet gelukt.
  • Volledig stoppen met de donderdagavond. Dit is een zeer onwenselijke optie.
  • Samenwerking zoeken met BC IJmond. Ook BC IJmond zou graag een betere invulling willen van de donderdagavond. Op dit moment verhuren zij een deel  van de hal aan basketbalvereniging Akrides, maar ook voor hun is het leuker om de volledige hal te vullen met badminton.

Op dit moment zien wij de samenwerking met BC IJmond als meest veelbelovende en beste optie. Als het samenspelen op de twee avonden in november en december bevalt gaan we in de loop van februari 2020 op de donderdagavond bij BC IJmond meespelen. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties, en hopen dan ook dat er 21 november en 12 december veel spelers naar sporthal Oost komen. De avond start om 20:00 uur en we gaan deze avond zeker samen husselen/spelen om elkaar beter te leren kennen. Het is op deze avonden dan ook niet mogelijk om in Sporthal Zeewijk te spelen. 

We hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van BC Velsen