Uitnodiging ALV op dinsdag 14 mei 2019

 

Hierbij nodigt het bestuur van BC Velsen jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de club.

 

Plaats: Sportkantine Sporthal Zeewijk                  

 

Datum: Dinsdag 14 mei 2019

 

Tijd: Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

 

 

1. Opening

 

2. Ingekomen stukken

 

3. Notulen vorige ALV vergadering 12 juni 2018 (download hier)

 

4. Mededelingen bestuur

 

5. Jaarverslag secretaris

 

6. Jaarverslag technische commissie**

 

7. Jaarverslag jeugd commissie**

 

8. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018 - 2019  (wordt op de vergadering uitgereikt)

 

9. Begroting 2019 - 2020, beleid volgend seizoen en vaststelling contributie

 

10. Bestuursverkiezing

 

  •  Verkiesbaar Sharon Kalkman

 

  •  Verkiesbaar Patrick Schop

 

  •  Aftredend Claudia Dorland

 

11. Verkiezing Voorzitter

 

12. Vaststellen commissies

 

13. Rondvraag

 

14. Sluiting

 

** Jaarverslagen worden apart toegestuurd

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens