ALV 2016

Beste leden,
 
BC Velsen houdt op dinsdag 17 mei de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Jullie zijn van harte welkom in de kantine van Sporthal Zeewijk. De vergadering begint om 20.00 uur.
 
De agenda en de notulen van 2015 zijn als bijlage via mail gestuurd.
 
We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen,
 
Bestuur BC Velsen

Aanvullende gegevens