Extra competitie training

Het heeft op de factuur gestaan maar bij deze nog een reminder over de extra competitie training. Woensdag 24 en 31 augustus is er voor de jeugd van 19.00-20.00 uur en voor de senioren van 20.00-22.00 uur extra training.

Voor alle overige leden start het seizoen op zaterdag 3 september.

Rabobank fietstocht succesvol

Dat was een mooie fietstocht. Alle deelnemers bedankt voor het meefietsen!

 
foto van Badmintonclub Velsen.
foto van Badmintonclub Velsen.
foto van Badmintonclub Velsen.
 

 

ALV 2016

Beste leden,
 
BC Velsen houdt op dinsdag 17 mei de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Jullie zijn van harte welkom in de kantine van Sporthal Zeewijk. De vergadering begint om 20.00 uur.
 
De agenda en de notulen van 2015 zijn als bijlage via mail gestuurd.
 
We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen,
 
Bestuur BC Velsen

Aanvullende gegevens