Spelen tijdens corona

*UPDATE MAART 2020*

Het is tot en met eind april 2021 NIET mogelijk om te badmintonnen.

* UPDATE 15 december 2020 *

Het is tot en met 19 januari 2021 NIET mogelijk om te badmintonnen.

* UPDATE 19 oktober 2020 *

Er kan gespeeld worden volgens het nu geldende protocol. Lees meer op: http://www.bcvelsen.nl/2020/10/19/update-coronaprotocol-19-oktober/

* UPDATE 15 oktober 2020 *

Momenteel is de bond nog aan het nadenken en heerst er veel verwarring. Wij hebben daarom besloten vooralsnog niet te gaan badmintonnen op donderdag- en maandavond a.s.

In de tussentijd proberen wij meer duidelijkheid te ontvangen. De verwarring ontstaat rondom het overslaan en de singletraining. Volgens de bond zou dit nog kunnen. Heb je daar behoefte aan, laat het ons weten.

* UPDATE 13 oktober 2020 *

Momenteel is de bond aan het nadenken over een aanpak van de maatregelen. Op 14 oktober komen er verschillende teams, met o.a. vertegenwoordigen vanuit de bonden en NOC*NSF, samen die gaan bekijken hoe deze nieuwe maatregelen omgezet kunnen worden in heldere voorschriften en regels voor de sport. Tevens wachten wij nog op uitsluitsel van de gemeente over de hal.

Vooruitlopend op dit protocol, en het besluit van de gemeente, hebben wij als bestuur besloten dat er geen badminton is voor de senioren op woensdagavond 14 oktober. Geen training, geen vrijspelen. Omdat trainen en spelen voor jeugdleden wel mogelijk is, zal dit op woensdagavond 14 oktober wel doorgaan.

* UPDATE 29 september 2020 *

Ja! We mogen dus weer spelen. Maar wel met enkele regels.

Uiteraard geldt:

  • Ben je verkouden? Blijf thuis.
  • Reinig je handen zorgvuldig. In de hal zullen diverse mogelijkheden zijn om je handen te wassen.
  • Hou voldoende afstand waar mogelijk.

Voor in de hal:

  • Volg de door de gemeente aangelegde markeringen. Bijvoorbeeld de
  • looprichting, op de tribunes en in de kleedkamers.
  • Douchen mag, maar bekijk goed hoeveel mensen er in één kleedkamer mogen.
  • Is het druk? Wacht op je beurt. Hou daarnaast, ook in de kleedkamer, wat afstand.

Vanuit BC Velsen:

  • Reserveren is vooralsnog niet verplicht in de hal; wel houden we een presentielijst bij van de aanwezigen per speelavond.
  • Probeer fysiek contact te vermijden waar mogelijk. Denk aan: geen handen schudden na de wedstrijd, aanmoedigende klopjes op de schouder, etc.
  • Ben je positief getest? Laat het ons weten. Dan kunnen wij andere leden informeren indien nodig.

Kortom; hou voldoende rekening met elkaar! Alleen dan kunnen we van onze sport genieten zoals we dat gewend waren.